UNIVERSAL SOIL

Application
ziemia uniwersalna 80l

pH 5,5-6,5

The substrate with fertilizer is dedicated for pot plants and flower beds, and also for fruit and decorative trees and shrubs. Carefully selected physical and chemical composition provides the plants with favourable conditions for growth and vegetation. The substrate is enriched with easily absorbed macro- and micro-elements indispensable for the plant growth. Properly composed mixture of ingredients ensures a very good water permeability, but one should not allow the total dryling out of the substrate.

After planting the substrate does not require fertilization for a period of 4-6 weeks.

 

ziemia-dane.jpg

 

Gallery

Ziemia uniwersalna Biovita - 50l

Application
ziemia uniwersalna 50l

pH 5,5-6,5

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach i tarasach, z wyjątkiem roślin kwasolubnych. Zawiera nawóz wieloskładnikowy, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 4 do 6 tygodni. 

Zawarty w podłożu torf wysoki zwiększa pojemność powietrzną, poprawia strukturę, stwarza korzystne warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitego wysychania podłoża. Starannie dobrany skład chemiczny i fizyczny ziemi stwarza roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wieloskładnikowe, gotowe do użycia. 

Gallery

Application
ziemia uniwersalna 20l

pH 5,5-6,5

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach i tarasach, z wyjątkiem roślin kwasolubnych. Zawiera nawóz wieloskładnikowy, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 4 do 6 tygodni. 

Zawarty w podłożu torf wysoki zwiększa pojemność powietrzną, poprawia strukturę, stwarza korzystne warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitego wysychania podłoża. Starannie dobrany skład chemiczny i fizyczny ziemi stwarza roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wieloskładnikowe, gotowe do użycia. 

Gallery

Application
ziemia uniwersalna 10l

pH 5,5-6,5

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach i tarasach, z wyjątkiem roślin kwasolubnych. Zawiera nawóz wieloskładnikowy, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 4 do 6 tygodni. 

Zawarty w podłożu torf wysoki zwiększa pojemność powietrzną, poprawia strukturę, stwarza korzystne warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitego wysychania podłoża. Starannie dobrany skład chemiczny i fizyczny ziemi stwarza roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wieloskładnikowe, gotowe do użycia. 

 

Gallery

Application
ziemia uniwersalna 5l

pH 5,5-6,5

Ziemia uniwersalna BIOVITA jest niezastąpionym podłożem do sadzenia oraz przesadzenia roślin ozdobnych w domach, ogrodach, na balkonach i tarasach, z wyjątkiem roślin kwasolubnych. Zawiera nawóz wieloskładnikowy, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 4 do 6 tygodni. 

Zawarty w podłożu torf wysoki zwiększa pojemność powietrzną, poprawia strukturę, stwarza korzystne warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitego wysychania podłoża. Starannie dobrany skład chemiczny i fizyczny ziemi stwarza roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wieloskładnikowe, gotowe do użycia. 

 

 

Gallery

Profi-lux

Application
ziemia profi-lux-80l

pH 5,5-6,5

Professional substrate with fertilizer, produced from high quality highmoore peat and best fertilizers available on the market used for substrate production. Perfect for plant pots, boxes and field cultures.

Gallery

UNIVERSAL SOIL WITH OSMOVIT

Application
osmovit-50l

pH 5,5-6,5

Tried and tested substrate with fertilizer for pot plants, balcony plants, flower beds, as well as for fruit trees and shrubs, except for plants that require acidic substrate. Carefully selected physical and chemical composition provides the plants with favourable conditions for growth and vegetation.

The substrate is enriched with easily absorbed macro- and micro-elements indispensable for the plant growth. Properly selected mixture of components ensures very good water capacity, but one should not allow for the total drying out of the substrate. The substrate has been additionally enriched with a long-lasting fertilizer and thus it does not require fertilization for a period of 3 months.

 

ziemia-dane-osm.jpg

Gallery

Application
osmovit-20l

pH 5,5-6,5

Sprawdzone podłoże z nawozem do kwiatów doniczkowych, balkonowych, rabatowych, a także do drzew i krzewów owocowych i ozdobnych z wyjątkiem roślin wymagających kwaśnego podłoża. Starannie dobrany skład fizyczny i chemiczny zapewnia roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wzbogacone jest w łatwo przyswajalne niezbędne dla wzrostu roślin makro i mikro elementy. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitegowysychania podłoża. Podłoże zostało dodatkowo wzbogacone o nawóz długo działający, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 3 miesięcy.

 

 

Gallery

Application
osmovit-10l

pH 5,5-6,5

Sprawdzone podłoże z nawozem do kwiatów doniczkowych, balkonowych, rabatowych, a także do drzew i krzewów owocowych i ozdobnych z wyjątkiem roślin wymagających kwaśnego podłoża. Starannie dobrany skład fizyczny i chemiczny zapewnia roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wzbogacone jest w łatwo przyswajalne niezbędne dla wzrostu roślin makro i mikro elementy. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitegowysychania podłoża. Podłoże zostało dodatkowo wzbogacone o nawóz długo działający, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 3 miesięcy.

 

 

Gallery

Application
osmovit-5l

pH 5,5-6,5

Sprawdzone podłoże z nawozem do kwiatów doniczkowych, balkonowych, rabatowych, a także do drzew i krzewów owocowych i ozdobnych z wyjątkiem roślin wymagających kwaśnego podłoża. Starannie dobrany skład fizyczny i chemiczny zapewnia roślinom dogodne warunki rozwoju i wegetacji. 

Podłoże wzbogacone jest w łatwo przyswajalne niezbędne dla wzrostu roślin makro i mikro elementy. Odpowiednio skomponowana mieszanka składników zapewnia bardzo dobrą pojemność wodną, nie należy jednak dopuszczać do całkowitegowysychania podłoża. Podłoże zostało dodatkowo wzbogacone o nawóz długo działający, dzięki czemu nie wymaga nawożenia przez okres 3 miesięcy.

 

 

Gallery

SOIL FOR PELARGONIUMS

Application
ziemia do pelargonii-50l

pH 6-7

Specialized substrate with fertilizer dedicated to planting and replanting such plants as: pelargoniums, begonia, and Rother intesely flowering balcony and terrace plants. Carefully selected composition provides the plants with favourable conditions for growth and vegetation, allowing them to develop beautiful inflorescences.

Properlu composed mixture of components, including pearlite and expanded clay aggregate  provide the plants with proper moisture level and air level of the substrate. After planting the substrate does not require fertilization for a period of 3-4 weeks.

Gallery

SUBSTRATE FOR ORCHIDS

Application
ziemia do storczyków-3l

pH 6-7

Professional substrate with fertilizer, property composed of high quality ingredients. It ensures the light and airy structure of the soil required by orchids. With thick roots.
It does not require fertilizing for a period of 3-4 weeks.
For orchids and other epiphytes.

Gallery

SOIL FOR PALM-TREES, YUCCAS, AND DRACAENAS

Application
ziemia do palm, juk i dracen

pH 6-7

Tried and tested multi-component substrate with fertilizer, also for rubber plants and other domestic green plants. Properly selected chemical composition provides the plants with favourable conditions of growth and vegetation. The substrate is enriched with specially selected micro- and macro-elements for palm-trees, yuccas, and Dracaenas. 
Properly selected mixture of components ensures very good storage of water and the sponge-like structure supports the development of the root system. Constant moisture level of the substrate has to be maintained. After planting it does not require fertilization for a period of 3-4 weeks.

 

Gallery

SOIL FOR CACTUSES

Application
ziemia do kaktusów

pH 5,5-6,5

Perfect specialised substrate with fertilizer for the growing of cactuses and other succulents. It has been enriched with components ensuring proper water and air conditions. The substrate contains micro- and macro-elements necessary for the proper plant vegetation. It does not require fertilization for a period of 4-6 weeks.

Gallery

SOIL FOR FERNS

Application
ziemia do paproci

pH 6-7

Multi-component substrate with fertilizer meant for growing ferns. Properly selected chemical composition provides the plants with favourable conditions of growth and vegetation, allowing them to maintain its beautiful green colour. The substrate is enriched with specially selected micro- and macro-elements for ferns that favour the plant growth. Carefully selected mixture of components  ensures a very good storage of water and a fluffy structure of the substrate, which favours a better development of the roots. Constant moisture level of the substrate should be maintained. After planting the substrate does not require fertilization for a period of 3-4 weeks.

Gallery

SOIL FOR SOWING SEEDS WITH COCO-NUT FIBER

Application
ziemia do wysiewu 20l

pH 6 - 7

For sowing seeds, seedling and pricking-out. The tried and tested multi-component substrate with fertilizer meant especially for pricking-out seedlings, sowing seeds, planting tubers and bulbs. Properly selected chemical composition provides the plants with favourable conditions for intense growth, supports acceleration of germination, preserves the structure of the substrate  that favours oxidation of the root system. Constant moisture level has to be maintained. After planting the substrate does not require fertilization for a period of 3-4 weeks.

Gallery

SOIL FOR LAWNS

Application
ziemia do trawnikow

pH 5-6

The soil with fertilizer perfectly good for arranging and regeneration of lawns. Properly selected composition provides the Grass with favourable conditions for growth. 

Gallery

SOIL FOR CONIFERS

Application
iglak-50l

pH 4,5-5,5

Perfect substrate with fertilizer planting and replanting coniferous trees ans shrubs that require a substrate of acidic re action. Properly selected composition, as well as a specific nature of the mixture enables the plants to root well and with proper fertilization achieve optimum size and correct colours of needles and flowers. For conifers and acidophilic plants: azaleas, rhododendrons, hydrangeas, blueberries, heather, brier.

Gallery

Application
iglak-20l

Ziemia do iglaków i roślin kwasolubnych jest idealnym podłożem do sadzenia oraz przesadzania drzew i krzewów iglastych, a także roślin, które wymagają podłoża o odczynie kwaśnym: azalii, rododendronów, hortensji, borówki, wrzosów i wrzośców.

Starannie dobrany skład chemiczno-fizyczny i specyfika mieszanki sprawia, że rośliny łatwo się przyjmują, a odpowiednie  nawożenie zapewnia optymalny wzrost oraz prawidłowe wybarwienie igieł i kwiatów. Zawarte w podłożu: torf wysoki i kora utrzymują odpowiedni, kwaśny odczyn, dzięki którym iglaki najlepiej przyswajają składniki odżywcze.

Podłoże wieloskładnikowe, gotowe do użycia.

Gallery

Ziemia do borówki i żurawiny

Application
ziemia do borówki-50l

pH 4-5

 

To specjalistyczne podłoże dedykowane do uprawy borówki oraz roślin kwasolubnych między innymi: rododendronów, azali, wrzosów. Najważniejszą cechą zapewniającą optymalny rozwój tych roślin jest niski poziom pH pomiędzy 3,5 - 4,5 (odczyn kwaśny) a także lekka struktura zapewniająca przepuszczalność powietrzno-wodną i odpowiednia wilgotność podłoża. Ziemia jest zasobna w niezbędne składniki pokarmowe i próchnicę niezbędną do prawidłowego rozwoju roślin.Produkt gotowy do użycia.

Gallery

Peat substrate

Application
substrat-80l

pH 5,5-6,5

Produced from 0-30mm high fraction peat, de-acidified with chalk with the addition of fertilizers and micro-elements. Owing to its unique structure it collects water perfectly well, at the same time preserving perfect conditions for plant growth. It is used as additive for other bases, it improves their air and water properties, enriches the humus and causes a faster plant growth. It is perfect base for sowing and growth of a majority of ornamental plants and vegetables, except for plants that require acidic base. It is also good for balcony and pot plants. After planting they have to be fertilized according to the requirements of a given plant with generally available fertilizers.

Gallery

250 l PEAT SUBSTRATE

Application
substrat 250l

UNIVERSAL BASE with fiba zorb absorbent is an organic product. It contains highmoor peat (sphagnum peat), ground, with the fraction of 0-20 mm, with the addition of neutralizing minerals and fertilizer. Owing to its properties it stores water and enriches and loosens the soil.

It is used for growing vegetables, flowers and shrubs. It is good for ma king lawns and irreplaceable as gardening base for planting in plastic film covers and greenhouses. It is also used to improve the properties of heavy and acidic soils.

Before sowing or planting the substrate should be subjected to airing and additional moisturisation.

Gallery

Torf ogrodniczy

Application
torf-80l

pH 3,5-4,5

Doskonały surowiec do sporządzania podłoży w uprawach ogrodniczych z pełną możliwością indywidualnego kształtowania zarówno poziomu kwasowości, jak i nawożenia. Znakomicie poprawia strukturę słabych, ciężkich i zlewnych gleb. Użyźnia i odświeża glebę, gromadzi wodę i substancje odżywcze. Chroni przed wyschnięciem, zeskorupieniem i zamuleniem. Użyźnia gleby piaszczyste. Ponadto torf kwaśny to bogaty w związki węgla dodatek do kompostów. Zapewnia łatwo rozkładalną materię organiczną oraz ułatwia dostęp powietrza do głębszych warstw kompostu, przez co optymalizuje procesy powstawania humusu.

Polecany jako dodatek do podłoży przy sadzeniu roślin kwasolubnych, np. iglaków, tui, borówki amerykańskiej, rododendronów, wrzosów.

Gallery

250 L GARDENING PEAT

Application
torf 250l

pH 3,2-4,5

GARDENING PEAT is a product of organic origin containing highmoor peat (sphagnum peat), ground, with the fraction of 0-20 mm. Owing to its properties it improves the substrate structure, opens and airs the soil, provides humus, regulates the soil water regimes, restores biological balance. It is used for the production of gardening substrates. It works very well as a substrate for acidophilic plants, and is also used for improving the quality of heavy and alkaline soils. Before sowing and planting the peat should be subjected to airing and additional moisturizing.

Gallery

GARDEN PEAT pH 5 - 5,5

Application
Torf odkwaszony-80l

GARDEN PEAT pH 5 - 5,5 product of organic origin, produced on the basis of the high peat with chalk. We use it to improve the properties of the soil under the most ornamental plants, mixing with the ground the home or using as a base. Improves soil structure by increasing the permeability of air-water well stores nutrients and organic substances.

Gallery