Kora sosnowa

Zastosowanie
kora sosnowa

Kora sosnowa - kompostowana używana jest do poprawy właściwości fizycznychi chemicznych gleby. Przeznaczona na wszystkie rodzaje gleby, stosowana na glebach ciężkich poprawia zdolność przewietrzania, a na glebach lekkich magazynuje wodę i pomaga uzyskać pożądaną strukturę. W ogrodach zapobieganadmiernemu wysychaniu gleby, chroni ją przed porastaniem chwastów i zabezpiecza rośliny przed przemarzaniem. Może również służyć jako komponentdo produkcji podłoży dla upraw ogrodniczych i leśnych. Doskonała do ściółkowaniawierzchniej warstwy gleby w uprawach drzew i krzewów.


dane-kora-sosnowa.jpg

 

SPOSÓB UŻYCIA:

W celu ochrony przed: przemarzaniem, wysychaniem i porastaniem chwastów należy rozsypać warstwę grubości minimum 5-10 cm.

dane kora-instrukcja1.jpg        dane kora-instrukcja2.jpg        dane kora-instrukcja3.jpg        dane kora-instrukcja4.jpg

1. Wykopać zagłębienie wokół           2. Wyrównać krawędzie lub              3. Rozsypać korę i wyrównać.          4. Podlać wodą.
 rośliny o głębokości 5-10 cm               ułożyć rollborder