• (+48) 12 282 52 87

Kreda do warzyw i ogrodu z magnezem

5907813160981
1
100
1

Nawóz wapniowy z magnezem w formie granulowanej, uzyskany przez mielenie naturalnych złóż kredy, o wysokiej skuteczności odkwaszania gleby.

Granulowany nawóz wapniowy z magnezem, produkowany z kredy pochodzenia naturalnego – kopaliny, o najwyższej spośród nawozów węglanowych skuteczności odkwaszania i wysokiej zawartości węglanu wapnia.

Korzyści chemiczne i fizyczne stosowania nawozu:

Z badań wynika, że kreda nawozowa podnosi pH w czasie do 3 miesięcy. Efekt podniesienia pH jest widoczny w postaci wzrostu plonu w pierwszym roku po zastosowaniu kredy. Powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych NPK. Dostarcza magnez, pierwiastek niezbędny roślinom, wspomaga skuteczne pobieranie i przetwarzanie azotu w plon. Korzystnie wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych, a tym samym poprawia żyzność gleby.

Rozsiewanie kredy granulowanej nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, można korzystać z każdego rodzaju rozsiewacza do nawozów lub wysiewać ręcznie. Niska zawartość wilgoci sprzyja równomiernemu osypywaniu się granulek do leja oraz zapobiega zaklejaniu otworu spustowego w rozsiewaczu. Wielkość granulek zapewnia równomierność wysiewu na całej szerokości aplikacji. Forma granulowana zmniejsza wpływ wiatru na rozsiew i pylenie.

Stosowanie:

Wszystkie rodzaje gleb przedsiewnie, pogłównie jak i interwencyjnie. Nie wymaga mieszania z glebą:

- warzywa

- sady i jagodniki

- uprawy polowe, uprawy roślin wieloletnich (trwałe użytki zielone, trawniki)

- uprawy szklarniowe: warzywa i kwiaty

Nawóz zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z EC 834/2007

Magazynowanie i przechowywanie:

Nawóz przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchych i dobrze wentylowanych magazynach.

Chronić przed przemarzaniem, wilgocią i deszczem.

Termin przydatności - 5 lat od daty produkcji.

Optymalne dawki środka wapnującego, można ustalić wyłącznie na podstawie aktualnych wyników agrochemicznej analizy stopnia kwasowości gleby - wartości pH i potrzeb rośliny uprawianej.